Gondoljuk tovább! Harmadlagos típusok – Tél és Nyár

Ez a bejegyzés talán kissé haladóbb szintűnek nevezhető, így azoknak ajánlom, akik értik és látják a tizenkettes színtípus besorolás átfedéseit, színtani összefüggéseit.

Az egyik, színtípusok kapcsolódásairól szóló cikkhez írt Angéla egy nagyon érdekes és izgalmas megközelítést, ami tulajdonképpen a tizenkettes típus egyfajta tovább bontása. (És egyben nagyon hasonlít a tizenhatos altípus besoroláshoz.) Aki szeretné megismerni az előzményeket, és Angéla hozzászólását, ezt a bejegyzést olvassa el először.

A színtípus besorolás nem egy végleges és stagnáló rendszer, tulajdonképpen a fizikai színtér legvégső pontjáig tagolható, akár addig az állításig, hogy nincs a világon két, teljesen egyforma színtulajdonsággal, színvilággal rendelkező ember.
Ez valóban így van, azonban bizonyos specifikáció után ezek a különbségek oly csekéllyé, és az emberi agy számára nehezen érzékelhetővé válnak, ami már szinte lehetetlenné teszi a gyakorlati hasznosításukat.


De most menjünk egy kicsit tovább, és bontsuk a tizenkettes besorolást további, izgalmas rétegekre!

Az alábbiakban azt gondoljuk át, milyen kölcsönhatások is bontakozhatnak ki, hogyha három évszaktípus színtulajdonságai találkoznak egymással?
Ezt az összekapcsolódást érdemes első- másod- és harmadrendbeli alárendeltségben elképzelnünk, azaz minden esetben megmarad az eredeti évszaktípus karaktere (például az, hogy Nyár, vagy Tél típusok vagyunk), pusztán a jó árnyalatok között próbáljuk megtalálni a legjobbakat.

Hideg színtípusok + ŐSZ

Az alábbi táblázatban látható, mely színtulajdonságok lesznek egymásra hatással.

hidegmelegélénklágyvilágossötét
Nyár
Tél
Ősz

I. Nyár típus

A Nyár típus Ősz típussal történő találkozásában a másodlagos színtulajdonság a lágyság, így körvonalazódik a Lágy Nyár színpalettája, mely egy csipetnyit melegebb és tompább a többi, nyári palettánál.

A harmadlagos színtulajdonságot az Ősz típussal szintén találkozó Tél típus határozza meg, a téli színtulajdonságok közül a sötétség az, ami a Lágy Nyári palettát egy kicsit közelebb viszi a fekete végponthoz, és elmélyíti a színeket.

NYÁR+ ŐSZ+ TÉLSzíntípus
Domináns
színtulajdonság
HIDEGNyár
(fő színtípus)
Másodlagos
színtulajdonság
hideg+ LÁGYLágy-Nyár
(altípus)
Harmadlagos
színtulajdonság
hideg+ lágy+ SÖTÉTLágy-Sötét-Nyár
(harmadlagos típus)

Ez a kétféle Lágy Nyár típus valóban gyakori, és megfigyelhető színtípus itthon, és a nagyvilágban is.

A fő különbség egyéni tapasztalataim alapján a hajszínben és a bőrtónusban keresendő.
A Lágy Nyár mélyebb, sötétebb típusai általában kissé olívásabb, kreolosabb arcszínnel, akár mogyorós-barnás hatású szemszínnel, és közép-sötétszőke (barnának ható) hajszínnel is rendelkezhetnek, mely adottságok mellett a kissé mélyebb-tompa árnyalatok mutatnak a legszebben.

Ezek az árnyalatok azonban sose csúsznak át a Sötét Tél színeibe, mindig szürkések, lágyak! (A Lágy Nyár legsötétebb színeiben is látnunk kell a szürke hatást, telített mély színei nincsenek.)


II. Tél típus

Mit látunk a Tél típus oldalán?
A Tél és az Ősz találkozásának közös színtulajdonságát a sötétségi értékük adja. Így alakul ki a Sötét Tél, mely a telek között a legmélyebb, legtitokzatosabb altípus.

A harmadlagos színtulajdonságot a Nyár lágysága (szürkesége) adja az eddigi logika mentén, tehát körvonalazódik egy olyan Sötét Tél típus, melynek kissé fakóbbak a színei.

TÉL+ ŐSZ+ NYÁRSzíntípus
Domináns
színtulajdonság
HIDEGTél
(fő színtípus)
Másodlagos
színtulajdonság
hideg+ SÖTÉTSötét-Tél
(altípus)
Harmadlagos
színtulajdonság
hideg+ sötét+ LÁGYSötét-Lágy-Tél
(harmadlagos típus)

Személy szerint (szubjektíven) úgy vélem, hogy a Tél típusokat ugyan lehet tovább bontogatni, csak kevésbé érdemes. Hiszen mindegyikük tiszta, erős, egyértelmű karakterrel rendelkezik, ezt pedig nem fogják elveszíteni azzal, ha 10-20%-al tologatjuk egy kicsit a színtulajdonságaikat. (Illetve, miért is tompítanánk azt, akit inkább élénkíteni érdemes?) 🙂

A lágyabb Sötét Tél az én értelmezésemben az európai Sötét Tél (vagy az idősődő Sötét Tél) karakterét lenne hivatott megkülönböztetni az összes többi Sötét Téltől. (Azaz például egy átlagos közép-európai arcot mondjuk egy sötétebb bőrű afrikaitól, peruitól, indiaitól stb.)
A gyakorlatban azonban én nagyon kevés érdemi különbséget láttam eddig ezen két típus között. (Eddig afrikai és spanyol származású vendégeim voltak.)

Találkoztam már a színtanácsadások alkalmával lágyabbnak nevezhető Sötét Tél típussal is, hiszen a Sötét Tél az egyik leggyakoribb színtípus hazánkban, így rettentő változatos és sokrétű genetikai jellemzőket figyelhetünk meg általa!

A lágyabb összhatást általában vagy az öregedés, vagy a kissé fakóbb bőrtónus, vagy az egy-két árnyalattal világosabb tónusú hajszín adta ezekben az esetekben. A Lágy Nyári színvilág azonban mindig túl erőtlennek és sápasztónak bizonyult még egy visszafogottabb Sötét Tél esetében is!

Összesítve mi is az, amit látunk?

Hogy a hideg színtípusok és az Ősz típus találkozásában léteznek olyan Lágy Nyár típusok, akik harmadlagosan a Tél jegyeit is hordozzák, azaz mélyebb színvilágúak. És olyan Sötét Tél típusok, akik a Nyár típus jegyeit is hordozzák, azaz lágyabb színvilágúak.


HIDEG színtípusok + TAVASZ

Az alábbi táblázatban látható, mely színtulajdonságok lesznek egymásra hatással.

hidegmelegélénklágyvilágossötét
Nyár
Tél
Tavasz √ √

I. Nyár típus

A Nyár és a Tavasz típusok világosságukban érintik meg egymást, így a Világos Nyár a legéteribb, legkönnyedebb altípusa a Nyárnak.

A harmadlagos színtulajdonság ebben az esetben a Tél tisztasága, azonban itt se ugorjunk túl nagyot: egy világos típus nem érheti el a telekre jellemző harsány, ragyogó végpontot, a Világos Nyár típust sápasztják a túl intenzív, erős színek!

NYÁR+ TAVASZ+ TÉLSzíntípus
Domináns
színtulajdonság
HIDEGNyár
(fő színtípus)
Másodlagos
színtulajdonság
hideg+ VILÁGOSVilágos-Nyár
(altípus)
Harmadlagos
színtulajdonság
hideg+ világos+ ÉLÉNKVilágos-Élénk-Nyár
(harmadlagos típus)

Világosabb és egyben élénkebb Nyár típussal még nem találkoztam, valószínű azért, mert a világos típusok amúgy is ritkábbak itthon. (Nem vagyunk egy skandináv nemzet.) 🙂
A különbséget a két altípus között a szemszín élénksége, a hajszín világossági értéke, illetve a bőrtónus tisztasága adhatja leginkább.


II. Tél típus

A Tél és a Tavasz típus találkozása mindig dinamikus. Az egyik legtisztább színpaletta körvonalazódik kettőjük közelségéből: az Élénk Tél típusé.

Ha mindezt harmadlagos színtulajdonság éri, ami ebben az esetben a Nyarakra jellemző világosság, a paletta szinte semmit sem veszít a tisztaságából, pusztán üdébb és légiesebb lesz.

TÉL+ TAVASZ+ NYÁRSzíntípus
Domináns
színtulajdonság
HIDEGTél
(fő színtípus)
Másodlagos
színtulajdonság
hideg+ ÉLÉNKÉlénk-Tél
(altípus)
Harmadlagos
színtulajdonság
hideg+ élénk+ VILÁGOSÉlénk-Világos-Tél
(harmadlagos típus)

Hasonló felvetéseket mondanék itt, mint a Sötét Tél esetében. Főként, ha élénk típusról van szó.
Egy szín élénkségéből kicsit visszavehetünk, de tompává egy Élénk típus színeit sose érdemes fakítanunk. A világosítás amúgy is jót tesz ennek a típusnak, hiszen alapvetően ragyogó, tiszta, fényes típusról van szó.

Világosabbnak nevezhető Élénk Tél típust még nem teszteltem, de valóban igaz, hogy szőkítéssel világosíthatók egy Élénk típus színei is. (Vagy ha eleve világos szőke hajú, ami előfordulhat a Tél típusoknál is, bár itthon nagyon ritka.)

Illetve itt egyben válaszolnék is Angéla egyik mondatára: a fekete önmaga teljességében a telek közül a Sötét Télnek áll tökéletesen. A Hideg és az Élénk Teleknek szükséges valamivel ellensúlyozniuk a drámaiságát: világos vagy élénk színekkel kombinálva érdemes viselniük.
Ugyanez igaz fordítva is: a ragyogó hófehér a legszebben a Hideg és az Élénk Tél típusokon mutat (főként a bőrszínük áttetsző, ragyogó alapjegye miatt.) Önmagában a fehér a Sötét Tél típusnak kevés, neki valamilyen mélységet kell mellé csalnia ahhoz, hogy kiegyensúlyozott lehessen rajta.

Összesítve mi is az, amit látunk?

Hogy a hideg színtípusok és a Tavasz típus találkozásában léteznek olyan Világos Nyár típusok, akik harmadlagosan a Tél jegyeit is hordozzák, azaz telítettebb színvilágúak. És olyan Élénk Tél típusok, akik a Nyár típus jegyeit is hordozzák, azaz világosabb színvilágúak.


Azt, hogy az eddigiekben mennyire finom különbségekről is beszéltünk, talán jól érzékelteti az alábbi ábra.

Mivel én a mélyebb Lágy Nyár típusba tartozom, az alábbi ábrát úgy magyaráznám, hogy mind a Lágy Nyár, mind a Lágy Sötét Nyár színeit viselhetem (és viselem is), azonban a Lágy Nyár színei mellé igyekszem egy kis mélységet csempészni egy árnyalattal sötétebb színnel, mert harmonikusabban mutatnak együtt a bőrtónusom mellett.

Láthatjuk, mennyire közel is állnak egymáshoz ezek a harmadlagos típusok (A Lágy Sötét Nyár és a Sötét Lágy Tél, illetve a Világos Élénk Nyár és az Élénk Világos Tél), akár közös színeket is felfedezhetünk a palettáikon, azonban teljes átfedésbe nem kerülnek.
A teleknek mindig kevés lesz a nyári színvilág, a nyaraknak pedig sötét és élénk marad a téli.


Ez a bejegyzés talán rányitja egy kicsit a szemünket arra, milyen hihetetlen mélységek rejtőznek ezekben a palettákban, és mennyire végtelenül perszonalizálttá tehetjük a ruhatárunkat és a megjelenésünket, ha megértjük a színek, a színtan csodálatos világát.

Nem állítom, hogy mindez azonnal és rögtön érthető, látható és megvalósítható. Van egy bizonyos mélység, amire már alkalmatlan a jelenlegi divat-és trendorientált kínálat.
Minél finomabbra igyekszünk hangolni magunkon a színeket, annál hosszadalmasabb és rögösebb útra vállalkozunk. De azt hiszem, a végeredmény minden küzdelmet megér. 🙂

A harmadlagos típusok kapcsán a meleg típusokat is sorra fogom venni hamarosan!


"A stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit bárki megengedhet magának, függetlenül attól, hogy mennyi pénze van. Ez olyan dolog, ami velünk született, de tanulható, feltéve, ha megvan hozzá az emberben a kellő intelligencia." Giorgio Armani

Molnár Tímea

Hiszem, hogy kortól, nemtől függetlenül mindenkiben ott rejtőzik a vitalitás ahhoz, hogy (újra) megtalálja legbelső erőforrásait, hogy a jó megjelenés fortélyai bárki számára megtanulhatók és segítségükkel kifejezhetjük mindazt a szépséget, ami bennünk lakozik.

“Gondoljuk tovább! Harmadlagos típusok – Tél és Nyár” bejegyzéshez 15 hozzászólás

 1. Kedves Timi!

  Köszönöm a cikket, érdekes volt. További nyár altípust keresek… 🙂 Azt nem tudod véletlen, ha valaki biztosan nyár típus, de alacsonyabb kontraszttal, viszont a világosnál sötétebb, de a valódi nyár színei túl élénkek, a lágy nyár színei jól állnak, de csak a világosabbak/közép tónusok, akkor ez milyen típus lehet? 🙂 Van neve? 🙂
  Előre is köszönöm!

  Üdv,
  Réka

  Válasz
  • Kedves Réka!

   Köszönöm a hozzászólást, örülök, ha tetszett a cikk.
   Nem igazán értem a kérdésed, elnézést, próbálok általánosságban válaszolni.

   A lágy nyár alapból egy közepes-világos színtípus. Egyes lágy nyarak (mint én pl.) inkább közepes-sötétek, mások pedig kicsit közelebb vannak a világos nyárhoz, de mégis inkább a lágyabb színvilág áll nekik jól.
   Tehát a 3 lágy nyár típus – világos-lágy, közepes-világos (ez az alap lágy nyár), közepes-sötét

   Üdv!
   Timi

   Válasz
 2. Szia Timi!
  A 2017-es cikkválogatás miatt került elém ez a cikked.
  Kettős érzésem van: egyrészt lényegében megalapozott amit írsz, nem tagadhatom (mint színtanácsadó sem 🙂 ).
  Másrészt viszont iszonyatosan túlbonyolítasz egy halál egyserű dolgot: az emberen lévő kontrasztot.
  Maga az alappaletta szinte minden típusnál tartalmaz sötétebb és világosabb színeket, amiből választhat az ember. De szerintem sokkal egyszerűbb azt mondani egy földi halandónak, hogy a saját színeid mélységét, a saját kontrasztodat kövesd, és ahhoz idomulva viseld a színeidet.
  És arról se feletkezzübk el, mennyit számít egy jó smink, ha kicsit formálni akarod magad és idomulni egy szomszédos színpalettához. De tulajdonképpen az is a kontrasztot segíti, főleg a teleknél! 🙂

  Üdv: egy sötét tél 🙂

  Válasz
  • Kedves Ági!

   Köszönöm a hozzászólásodat, bár nem tudom, teljesen jól értelmezem-e, amit megfogalmaztál, mert tulajdonképpen összefoglaltad benne azt, amiről a cikk szól. 🙂

   Mint az oldalon többször is hangsúlyoztam, a színtípusokkal kapcsolatos ismereteket mindenki olyan mélységben használja (jelen esetben, mint színtanácsadó, oktatja, átadja), amilyen mélységben saját, egyéni elképzelései, tapasztalatai, érdeklődése stb. szerint szeretné.

   Hogy kinek, hol kezdődik az úgynevezett túlbonyolítás, teljesen szubjektív. Ez mind színtanácsadói, mind vendég oldalról is teljesen elfogadható, hiszen nem vagyunk egyformák, nem egyforma az érdeklődésünk az adott téma iránt. (Logikusan nem ezzel a bejegyzéssel érdemes kezdenie annak, aki életében először hall a színtípusokról.) 🙂

   Ismerek tanácsadókat, akik sokkal lazábban kezelik ezt a kérdést, és inkább csak tágabb iránymutatást adnak a színek terén. Van, aki inkább csak a négyes besorolást alkalmazza, mert abban mozog magabiztosan. És van, aki akár 20-as csoportfelosztást is készít, a még pontosabb besorolás kedvéért.
   Ezek egyike sem zárja ki egymást, mindenki megtalálja a számára elfogadható mélységet a témában. Hozzám többnyire olyanok jönnek, akik maguk is szeretnének többet tudni, tanulni a témakörről.

   A cikkeimmel azokra az összefüggésekre és finomságokra szeretnék rámutatni, melyekkel a munkám során, és több száz vendég elemzése után, a gyakorlatban találkozom. Van, hogy ezek a finomságok már valóban inkább csak elméleti érdekességek, ahogy nagyon sok dolog az a színtanban, színelméleben, de a visszajelzések alapján nagyon is van igény rá, hogy akár csak művészeti, esztétikai értékként is beszéljünk erről a témáról.

   Sok sikert kívánok a munkádhoz!

   Üdv!
   Timi
   Egy (Sötét) Lágy Nyár 😀

   Válasz
 3. Kedves Timi!
  Olvastam, hogy még nem találkoztál élénk világos nyár típussal, de engem nagyon érdekelne ez az altípus. Nézegettem a pinterest albumot, hátha meglátom a különbséget, melyik fotón van ilyen színvilágú személy, de nincs igazán tippem. (Plánehogy mindenki festett hajú szinte). A Lágy nyaraknál világosan látom a különbséget, hogy ki lágy sötét nyár. Esetleg tudnál mondani egy példát, hogy jó eséllyel ki élénk világos nyár?

  Válasz
  • Szia Mandi!

   Nem keregéltem még konkrétan ezeket az altípusokat, úgyhogy nem jut eszembe igazán senki, másfelől ezt fényképek alapján, csupa smink, meg retusálás, meg festett hajszín alapján nem is nagyon hiszem, hogy ki lehetne biztosra sakkozni a neten. 🙂

   Üdv!
   Timi

   Válasz
 4. Kedves Tímea!

  Először is BÚÉK! ?
  Örömmel olvastam az újabb remek cikket, én is a lágy sötét nyár típusba tartozom. Nagyon szépek a mini-színpaletták, sajnos úgy látom, hogy nehezen beszerezhetők. Mióta kimondottan figyelem a színeket az üzletekben, az az érzésem, hogy meleg színtípusba tartozni könnyebb, vagyis mintha nagyobb lenne a választék meleg színekből. Egyes árnyalatokat kimondottan nehéz beszerezni, például a hideg barnákat, mályvákat vagy a hideg, púderes rózsaszíneket. Én egyes színekről nehezen állapítom meg, hogy hidegek vagy melegek, például a hideg színek „meleg” de sötét árnyalatait. Például az őszi kékeket, vagy a bordók hideg, lilás verzióit. Ha nem tudok választani, akkor inkább a kevésbé egyértelmű színeket választom. A kis színkockákat nézegetve támadt fel bennem a gyanú, hogy a sötét színeim egy részét talán a lágy sötét télből válogattam ki…

  Válasz
  • Kedves Eszter!

   Köszönöm a hozzászólásodat.
   Valóban vannak időszakok, és trendszínek, amik kicsit nehezebbé teszik a színtípus szerinti vásárlást, a gyakorlatban én úgy látom, mindegyik típus találkozik ezzel a nehézséggel előbb-utóbb.
   Szóval, kitartás!
   Én, lágy nyárként nagyjából 4-5 év alatt alakítottam át a gardróbomat „lágy nyárivá”, és még mindig nem vagyok kész, de most már nagyon jó kinyitni a szekrény ajtót! 🙂

   Üdv!
   Timi

   Válasz
 5. Kedves Timi!

  Ennél jobb bejegyzéssel nem is indíthattad volna az új évet a Stílusmentoron! ☺

  Köszönöm, hogy ilyen részletesen és érthetően kifejtetted ezt a nagyon érdekes témát, amit én saját logikámmal csak kapizsgálni kezdtem. ? Tehát e színtípus felosztás szerint az altípusok még további 8 altípusra (harmadlagos típusra) bonthatók. Akkor ez már egy 20-as felbontású rendszer ☺ Én is úgy gondolom, hogy a 12-es felbontású rendszer bőven elegendő ahhoz, hogy az ember megtalálja/felismerje a számára legelőnyösebb színeit, a további aprólékos felosztás inkább már csak elméletben érdekes, gyakorlatban mintegy „finomhangolás” lehet szerepe az öltözködésünknek/megjelenésünknek.

  Szerintem a vásárlások alkalmával mindig könnyebb dolgunk van akkor, amikor egyszínű ruhadarabot/kiegészítőt keresünk magunknak. Inkább némelyik mintás ruhadarabon szoktam kicsit eltűnődni, hogy „na ez mégis kinek áll jól?”, amikor különböző évszak- vagy altípusok színeit keverik egymással. Azért az ritkább, amikor hideg-meleg színeket kombinálnak össze, de olyat gyakran látni, hogy pl. nyári és téli színek keverednek egymással (pl. geometrikus vagy virágmintáknál). Lehet, hogy ezek a színkombinációk a harmadlagos típusoknak a legelőnyösebbek? Vagy a domináns szín (pl. élénk vagy sötét) döntő ilyen esetekben?

  Köszönöm, hogy válaszoltál a feketével kapcsolatos dilemmámra… így már jobban értem, hogy melyik tél típusnak hogyan érdemes viselnie ☺

  Kívancsian várom a soron következő cikkeket/videóbejegyzéseket! ☺

  Üdv.: Angéla

  Válasz
  • Szia Angéla!

   A további 8 típushoz ha nagyon precízek vagyunk, még ezen a szinten hozzá tehetjük a hideg-hideg (Hideg Nyár, Hideg Tél), és a meleg-meleg (Meleg Ősz, Meleg Tavasz) közötti típusokat, csak ott még kisebb a mozgástér, hiszen egymás felé tudnak kicsit tolódni csak. 🙂

   Néha azért a gyakorlatban is szembe tud jönni egy tökéletes árnyalat. 🙂

   A mintás ruhák esetében az összhatás a fontos, és az alapszín.
   Tehát ha egy ruha pl: 70-80%-ban tél típusú színvilággal rendelkezik, teljesen jól „elbír” egy-két kikandikáló narancsot, vagy okkert, vagy bármit.
   Ha egy minta alapszíne fehér, vagy szürke (a telekhez), ott is belefér egy 5-10%-nyi meleg tónus.
   Sajnos sok olyan minta van, ami igazából senkinek sem jó, mert 50-50%-ban tartalmaz egymástól eltérő színtulajdonságokat, így senkinek sem tökéletes a végén.

   Üdv!
   Timi

   Válasz
 6. Szia Timi!
  Nagyon tetszett az írás, köszönöm. Az lenne a kérdésem, hogy szerinted lehet-e hasonló finom különbségeket (harmadlagos típusokat) felfedezni a „tiszta” típusok között is. Engem a hideg tél típusba soroltál be, ami ugye a nyárral áll közelebbi rokonságban. A nyár (hideg, világos, lágy) hatása miatt a hideg tél palettáján szerepelnek a leghidegebb, fagyos színek, és ez a paletta összességében egy kicsit világosabb is, mint a többi télé. Az érdekelne engem, hogy vajon ezen a tél-nyár vonalon is lehet-e találni „átmeneti” formákat, tehát például létezhet-e olyan hideg tél típus, aki hordoz valamit a nyár lágyságából is?

  Megmondom őszintén, hogy miért kérdezem 🙂 Sokat gondolkodtam azon, amit mondtál, hogy a hideg télnek állnak a legjobban a fekete-fehér összeállítások, de ezt én magamon egyáltalán nem így látom. Fekete egy csipet fehérrel (pl. egy fehér gallér vagy öv) jó, de egy 50-50% fekete-fehér ruhánál úgy érzem, hogy elnyom, túl kontrasztosnak találom a bőrszínemhez képest. És ha belegondolok, a legtisztább kontraszttal a tél típusok közül az élénk telek rendelkeznek, nem az lenne a logikus, ha a fekete és fehér abszolút kontrasztja rajtuk működne a legjobban? És nem lehet, hogy a hideg teleknek azért tökéletesek a fekete plusz egy fagyos világos szín kombinációk, mert esetlegesen a nyár lágyító hatása miatt egy részük mégsem rendelkezik annyira egyértelmű kontrasztokkal, mint például az élénk telek? Vagy rosszul gondolom?

  (persze ez tisztán elméleti kérdés, a gyakorlatban az van, hogy nem tetszenek a fekete-fehér összeállítások, ezért nem hordom őket, de ha már fekete, akkor egy nagyon világos szürkével vagy jeges, világos rózsaszínnel sokkal jobban tetszik :)))

  Válasz
  • Kedves Dorka!

   Köszönöm a hozzászólásodat!

   A tiszta típusok (hideg-hideg, meleg-meleg) között nincs ennyi mozgástér, hiszen egy irányba mozognak csak (egymás felé).
   Természetesen itt is vannak olyanok, akik kicsit a határvonal felé esnek:
   – azaz olyan Hideg Nyár típusok, akik nagyon közel vannak a Hideg Télhez, de még mindig nem azok,
   – illetve olyan Hideg Tél típusok, akik kicsit lágyabbak, de még mindig nem Nyár típusok.
   (Itt többnyire a két-két típus színkombinációi, vagy a személyes preferencia döntő általában. Sok vendég van, akinél nagyon billeg a mérleg, hogy Hideg Tél, vagy Hideg Nyár.) 🙂

   A Tél típusokkal kapcsolatban a Hideg Tél az abszolút origó, tehát neki áll a legjobban a tiszta hófehér és a fekete. (Itt a világossági-sötétségi kontrasztról beszélek.)
   Az Élénk Tél kicsit semlegesebb típus (a tavaszi színek felé mozdul), így neki sem rossz a tiszta hófehér, de egy gondolattal jobb az ekrüsebb fehér, ami semlegesebb.

   A Hideg Télnek áll továbbá a legjobban a nagyon világos – nagyon sötét kontraszt is, a szinte kivillanó erősségű fény-árnyék játék.
   Az Élénk Télnek pedig a legharsányabb színek ütköztetése bármivel (akár nagyon sötéttel, akár nagyon világossal.)

   De itt már nagyon nüansznyi különbségekről beszélünk.

   Abban viszont teljesen egyetértek, hogy a Hideg Tél képviseli a telek között a visszafogottságot, valóban kissé lágyabb, hűvösebb, „nyáriasabb”, nincs benne az Élénk Tél típusok vibrálása, vagy a Sötét Tél típus mélysége. Ezért is van az, hogy utóbbi két altípuson egy Hideg Tél típusú színösszeállítás mindig kissé… távolságtartóbb, keményebb, merevebb összhatású, hiszen ők nem ezt a fajta letisztult (jó értelemben vett) szigorúságot képviselik. A Hideg Tél a pedáns hármuk közül. Rajta például három harsány szín már nem annyira elegáns, nem úgy, mint egy Élénk típuson.
   🙂

   Szóval nyugodtan lágyíthatod a fekete-fehér összhatást szürkével, kékkel, élénk színekkel, ez mind nagyon jó irányvonal.
   Sok Tél típus van, aki nem ragaszkodik a fekete-fehér szélsőségéhez.

   Remélem tudtam segíteni!
   Üdv!
   Timi

   Válasz
   • Köszönöm a kimerítő választ! A színeket tekintve abszolút tudok azonosulni a típusommal (látom, hogy a nyárias színek, főleg a pasztellek nem nekem valók), egyedül a fekete-fehér az, amitől idegenkedem azután is, hogy felpróbáltam néhány ilyen összeállítást. Azt gondoltam, hogy azért, mert olyan tél típus lehetek, aki valamivel gyengébb kontrasztokkal rendelkezik, mint más telek, de előfordulhat, hogy inkább egyéni preferenciáról van szó. A feketét amúgy nagyon szeretem, de törekszem rá, hogy ne hordjam állandóan, szerencsére ez könnyen megy, mert alapszínként a sötétkéket és a szürke sötét és nagyon világos árnyalatait is szeretem, ráadásul ezeket a kedvenc pirosommal (szerintem) érdekesebben is lehet kombinálni, mint a feketével 🙂

    Válasz
 7. Szia Timi!

  Nagyon-nagyon tetszik ez a bejegyzés (is). Azt írod, hogy nem érdemes túl részletesen lebontani a kategóriákat, mert a nagyon részletes rendszernek nincs akkora gyakorlati haszna. Viszont „gyakorlás” közben én már találkoztam ilyen altípusokkal, akiket sehogy sem sikrült besorolnom valamelyik típusba. Pont a minap nem találtam meg valakinek a típusát, mert télnek egy kissé világosnak tűnt, viszont amúgy élénkebb színei voltak, és rózsaszínes volt a bőre. Nem is jutottam semmire, csak a cikked elolvasása után értettem meg ezt az ellentmondást. Ó, szóval Élénk Világos Tél! 🙂

  Köszönöm, hogy ilyen mély szinten megosztod velünk a tudásodat! Tudnál segíteni, hogy hol olvashatnék a 16-os színtípus besorolásról? Nagyon kíváncsi vagyok rá, de nem találom sehol a google-ban.

  Köszönöm,
  Judit

  Válasz
  • Szia Judit!

   Köszönöm a hozzászólásodat, örülök, hogy tetszett a cikk!

   Azt, hogy a túl aprólékos felosztásnak nincs gyakorlati haszna, leginkább úgy értem, hogy nagyon nehéz lenne kivitelezni. Ennyire precízen, akár csak 10%-ban eltérő árnyalatokból felépíteni egy teljes ruhatárat szerintem jelenleg nem nagyon lehet, a boltok erre nem alkalmasak.
   Természetesen nagyon jó, ha az ember az egyre finomabb különbségeket is felfedezi másokon, vagy magán, az mindig csak értéket ad a tudásunkhoz! 🙂
   Illetve van egy bizonyos mélység, amit én úgy gondolom, már az emberi szem nem tudna megkülönböztetni.

   A 16-os felosztást csak angol nyelven fogod megtalálni, pl. kereshetsz így: 16 color analysis system.
   Viszont előre jelezném, hogy a példaként hozott képekkel legyél kritikus, mert ha a 12-ben nagy a káosz (és elég nagy), akkor itt még nagyobb. 😀
   Majd írok egy ismertetőt erről a felosztásról, ha jól emlékszem, a lényege, hogy plusz egy színtulajdonságot alapul vesz, így alakul ki még 4 altípus évszakonként, de már régebben olvastam utána, kicsit megkoptak a részletek.

   Üdv!
   Timi

   Válasz

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

A Stílus mentor sütiket használ, hogy a biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassa. A weboldal igénybevételével elfogadod a sütik használatát. Bővebben

2015. október 1-től az EU-s jogszabályokhoz igazodva a hazai weboldalakon is kötelező tájékoztatni a látogatókat arról, ha a weboldal ún. "cookie"-kat vagy "sütiket" használ.

A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal/szolgáltató helyez el a látogató számítógépén, hogy minél egyszerűbbé, és hatékonyabbá tegye a böngészést. A weboldal igénybevételével együtt elfogadod a sütik használatát. Amennyiben nem szeretnél sütiket kapni, akkor zárd be a weboldalt, vagy tiltsd le a sütiket a böngésződ beállításaiban.

Bővebb információt az Adatvédelmi nyilatkozatban olvashatsz.

Bezár